InGround trampolines

Steeds vaker wordt er voor gekozen om de trampoline in te graven in de tuin. Doordat de trampoline laag op de grond is, is het op en af stappen gemakkelijk en veilig. Door de lage opstap zal de trampoline daardoor ook sneller gebruikt worden. Tevens kunnen er geen kinderen en dieren onder de trampoline terecht komen, hierdoor is de veiligheid groter. En wil je de veiligheid nog meer vergroten? Neem dan een InGround trampoline met een net er omheen.